Danışmanlık, Eğitim ve Denetim

Danışmanlık, Eğitim ve Denetim

Candemir Holding bünyesindeki grup firmalarımız, uzun yıllardır sektörde öncü rolüyle fiili hizmetler sunmanın yanında, müşterilerimize Danışmanlık, Eğitim ve Denetim alanlarında da destek sağlamaktadır.

Asıl faaliyet alanlarına odaklanan müşterilerimizin, hizmet verdiğimiz hususlardaki sektörel, yasal ve iş modeli anlamındaki değişikliklere uyum sağlaması için Danışmanlık, Eğitim ve Denetim hizmetleri ayrı bir önem taşımaktadır.

Profesyonel bir hizmet için öncelikle ihtiyaçların doğru belirlenmesi gerekir. Grup firmalarımız faaliyet alanlarındaki ilk çalışmalarına “müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi” adımıyla başlar. 

İhtiyaca uygun altyapı ve sistemlerin kurulumu, risklerin ve fırsatların analiz edilmesi ve raporlanması, finansal ve teknolojik değerlendirmelerin yapılması ve optimum çözümün sunulması hizmetlerin sağlıklı ve sürdürülebilir olması açısından gereklidir. Bu sayede sonradan yapılması gereken değişiklikler ve bunların yaratacağı zaman ve maddi kayıplar ile prestij kayıpları önlenmiş olur.

Belirlenen yapıya uygun personel seçimi ve yerleştirmesi ile performans takibi hizmet kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Bu süreçler ilgili Destek Birimlerimizce (İK, Operasyon, Kalite, Eğitim ve Denetim vs.) takip edilir.

Sektördeki ulusal ve uluslararası düzenlemeler, yasal çerçevedeki değişiklikler ve bunun işimize etkisi konusunda müşterimize her zaman destek sağlanır ve gerekli çalışmalar birlikte yürütülür.

Fark yaratan hizmet sunumu için rutinleşmeyi önleyen denetim ve gerekli eğitim çalışmaları grup firmalarımızca hayata geçirilir. Bu sayede rekabette ve gelişimde avantaj sağlanır.
Müşteri talepleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası içeriklerde eğitim desteği sağlanır ve sertifikalandırılması yapılır.

Size özel çözümler sunmaya hazırız.
Şirketinizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için satış temsilcimiz sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir.
Ücretsiz Fiyat Teklifi